Magister

Documenten & regelingen ouders & leerlingen

Onderwijs
Schoolplan
Schoolgids (inclusief de lestijden)
Lessentabel
Richtlijnen bevordering
 
Samen zijn we Olympia
Leefregels
Leerlingenstatuut
Schoolveiligheidsplan
Gezonde schoolkantine
 
Extra ondersteuning
Zorgplan
Schoolondersteuningsprofiel
 
Vakantie
Vakantieregeling 2019-2020
 
Overige regelingen
Regeling schorsing en verwijdering
Regeling omgaan met ernstige misstanden
Regeling ongewenste seksuele intimiteiten en geweld
Reglement Commissie van Beroep examens
Regeling klachten

Privacy en AVG
Privacy en AVG
Privacy statement
Procedure Responsible Disclosure

 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven