Documenten & regelingen ouders & leerlingen

Algemeen

De regelingen die gelden voor het gehele Christiaan Huygens College, zoals het schoolveiligheidsplan met alle onderliggende documenten, het privacybeleid, het leerlingenstatuut en de klachtenregeling, zijn te vinden op de site van het Christiaan Huygens College
Hieronder staan de regelingen die alleen voor Olympia gelden.

Onderwijs
Regeling Switchen profiel en keuzevak 2021-2022  
Schoolplan
Lessentabel

Lessentabel vanaf schooljaar 2022-2023

Lessentabel vanaf schooljaar 2023-2024.
Didactisch Concept
Richtlijnen bevordering

Examen
Herkansing schoolexamen leerjaar 1 en leerjaar 2 
Herkansing schoolexamen leerjaar 3 en leerjaar 4
Examenreglement FAQ
 
Samen zijn we Olympia
Leefregels
Gezonde schoolkantine
 
Extra ondersteuning
Ondersteuningsplan
Schoolondersteuningsprofiel
 

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven