Documenten & regelingen ouders & leerlingen

Algemeen

De regelingen die gelden voor het gehele Christiaan Huygens College zijn te vinden op de site van het Christiaan Huygens College
Hieronder staan de regelingen die alleen voor Olympia gelden.

Onderwijs
Schoolplan
Lessentabel
Didactisch Concept
Richtlijnen bevordering
 
Samen zijn we Olympia
Leefregels
Gezonde schoolkantine
 
Extra ondersteuning
Ondersteuningsplan
Schoolondersteuningsprofiel
 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven