Magister

Documenten & regelingen ouders & leerlingen

Onderwijs
Schoolplan
Schoolgids (inclusief de lestijden)
Lessentabel
Richtlijnen bevordering
 
Samen zijn we Olympia
Leefregels
Leerlingenstatuut
Schoolveiligheidsplan
Gezonde schoolkantine
 
Extra ondersteuning
Zorgplan
Schoolondersteuningsprofiel
 
Vakantie
Vakantieregeling 2018-2019
 
Overige regelingen
Regeling schorsing en verwijdering
Regeling omgaan met ernstige misstanden
Regeling ongewenste seksuele intimiteiten en geweld
Reglement Commissie van Beroep examens
Regeling klachten

 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl
Privacy statement

naar boven