Documenten & regelingen ouders & leerlingen

Algemeen

De regelingen die gelden voor het gehele Christiaan Huygens College, zoals het schoolveiligheidsplan met alle onderliggende documenten, het privacybeleid, het leerlingenstatuut en de klachtenregeling, zijn te vinden op de site van het Christiaan Huygens College
Hieronder staan de regelingen die alleen voor Olympia gelden.

Onderwijs
Regeling Switchen profiel en keuzevak
Schoolplan
Lessentabel vanaf schooljaar 2023-2024
Didactisch Concept
Richtlijnen bevordering

Samen zijn we Olympia
Leefregels
Gezonde schoolkantine
 
Extra ondersteuning
Ondersteuningsplan
Schoolondersteuningsprofiel
 

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven