Afwezigheid melden

Uw kind afwezig en weer aanwezig melden
U kunt dagelijks tussen 8.00 en 16.00 uur bellen naar telefoonnummer 040-2574951, of mailen naar het emailadres afwezigmelden@huygenscollege.nl voor:

Wanneer uw kind weer terug naar school komt, stuurt u weer een mail naar ditzelfde emailadres.

Zowel in de mail, als bij het telefoongesprek, geeft u de reden voor de afwezigheid, uw naam, de naam van uw kind, de klas van uw kind en de dag of dagen waarop uw kind afwezig is aan.

 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven