Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die zich willen inzetten voor een goed functionerende school (voor de ouders en de leerlingen). We doen dat door een schakel te zijn tussen de ouders en de school, door de belangen van de ouders en de leerlingen te vertegenwoordigen en een klankbord voor het team te zijn.

lees hier meer…

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar, altijd ‘s avonds op school. Bij de vergaderingen is een docent en een lid van de directie aanwezig. Tijdens die vergaderingen praten we over allerlei activiteiten en projecten die op school plaatsvinden.
U kunt daarbij denken aan:  

Daarnaast  discussiëren we ook over het beleid en de regels die de school uitvoert. 
Heeft u belangstelling en wilt u een keertje vrijblijvend in een vergadering komen luisteren of heeft u een vraag of probleem dat u ons wilt voorleggen? 

Mail ons dan: ouderraad.oly@huygenscollege.nl

Lees hier de notulen van de ouderraad
(De notulen zijn na inloggen zichtbaar)

Voorzitter ouderraad:
De heer R. Sanders

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven