Leerlingen

De aandacht voor de individuele ontwikkeling van de jongeren staat centraal. Door vanuit een heldere lesstructuur les te geven aan kleine klassen kan deze aandacht gegeven worden en kan er ingespeeld worden op de onderlinge verschillen tussen leerlingen.

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven