vakantie
Begin schooljaar

Welkom op Olympia!

Olympia, gelijke kansen voor iedereen!

Op Olympia geloven we in onze leerlingen. Ieder met zijn of haar eigen talenten en drijfveren. Wij zijn er om jou te helpen die te ontwikkelen. Op een veilige school, waar het op weg naar je diploma ook nog eens gewoon leuk is.

Informatie met betrekking tot het coronavirus

Stand van zaken 8 juni 2021

In de afgelopen weken heeft de school een schoolscan afgenomen onder de leerlingen om de leerachterstanden en de sociaal emotionele problematieken, als gevolg van de coronacrisis, in kaart te brengen. Vanuit de analyse van de resultaten is het NPO-uitvoeringsplan opgesteld. Komende twee schooljaren ontvangt de school extra geld om dit plan uit te voeren. Het plan is hier te vinden.

Stand van zaken 3 juni 2021

De bevorderingsnormen zijn i.v.m. de coronasituatie, met instemming van de deelraad, aangepast. De aangepaste versie is te vinden op het tabblad ‘Meer over Olympia’, bij 'Documenten&regelingen'.

Stand van zaken 1 juni 2021

De opbrengst van de mondkapjes is geschonken aan de Stichting Make a Wish. Aan het eind van het schooljaar zal de school ook de inkomsten van de verkoop van de laatste mondkapjes doneren.

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven