Welkom op Olympia!

Olympia, gelijke kansen voor iedereen!

Op Olympia geloven we in onze leerlingen. Ieder met zijn of haar eigen talenten en drijfveren. Wij zijn er om jou te helpen die te ontwikkelen. Op een veilige school, waar het op weg naar je diploma ook nog eens gewoon leuk is.

Terugkijken: digitale Open Dag 2022:


Informatie met betrekking tot het coronavirus

Stand van zaken 25 januari 2022

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen via Magister een brief ontvangen over de aangepast quarantaineregels voor leerlingen vanaf 26 januari 2022. Deze brief is ook hier te vinden. 

Stand van zaken 8 juni 2021

In de afgelopen weken heeft de school een schoolscan afgenomen onder de leerlingen om de leerachterstanden en de sociaal emotionele problematieken, als gevolg van de coronacrisis, in kaart te brengen. Vanuit de analyse van de resultaten is het NPO-uitvoeringsplan opgesteld. Komende twee schooljaren ontvangt de school extra geld om dit plan uit te voeren. Het plan is hier te vinden.

 

 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven