Magister
Olympia
Olympia

Welkom op Olympia!

Olympia, gelijke kansen voor iedereen!
 
Op Olympia geloven we in onze leerlingen. Ieder met zijn of haar eigen talenten en drijfveren. Wij zijn er om jou te helpen die te ontwikkelen. Op een veilige school, waar het op weg naar je diploma
ook nog eens gewoon leuk is.

Informatie met betrekking tot het coronavirus

Stand van zaken 25 maart 2020
De reizen naar Londen en Parijs kunnen dit schooljaar niet doorgaan. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die aan deze reizen zouden deelnemen, worden binnenkort geïnformeerd over het terugbetalen van de aanbetalingen.

Stand van zaken 24 maart 2020
De overheid heeft vandaag aangekondigd dat de centrale examens (CE en CSPE) dit schooljaar niet doorgaan. Vandaag hebben alle ouders via Magister een brief gehad, waarin het toegenomen belang van het goed afronden van het schoolexamen (alle toetsen van het PTA) wordt toegelicht. Deze brief staat ook bij 'Brieven' op het tablad 'Ouders' op de website.

Stand van zaken 19 maart 2020
Vandaag is via Magister een brief naar alle ouders gestuurd over de afspraken met betrekking tot het schoolexamen en de voorbereiding op de eindexamens. Deze brief staat ook op de website bij 'Brieven'. Deze afspraken zijn gemaakt op basis van de meest recente informatie van de overheid. 

Stand van zaken 18 maart 2020
De VO-Raad heeft laten weten dat de scholen gesloten blijven, ook voor examenkandidaten. Scholen krijgen ruimte om voor een andere inrichting van de laatste toetsen van het PTA te kiezen. Desgewenst mogen scholen er voor kiezen om onderdelen van het schoolexamen op school af te nemen. Er is ook beperkte ruimte om leerlingen op school voor te bereiden op het praktijkexamen. 
Het crisisteam van de school komt 19 maart weer bij elkaar om te bespreken hoe de school met de geboden ruimte om zal gaan. Hierbij worden de gezondheidsrisico's voor medewerkers en leerlingen uiteraard meegewogen.

Een aantal activiteiten zal dit schooljaar komen te vervallen, of zal worden verplaatst naar een later moment.
Het gala gaat op 15 april niet door en wordt verschoven naar een nader te bepalen moment.
De stageweek voor leerjaar 3 wordt ook verplaatst naar een nader te bepalen moment.
De sportdag voor leerjaar 1 en 2 op 15 april komt, net als het voetbaltoernooi op 17 april, te vervallen.
Over de stedenreizen voor leerjaar 3 wordt in de komende periode een besluit genomen, de informatieavond over de stedenreizen op 30 maart komt te vervallen.

De brief over de invulling van het onderwijs op afstand (via Teams) staat bij 'Brieven' op de website. 
Klik hier voor de handleiding van Teams. Mochten er problemen zijn bij het gebruik van Teams, dan kunnen vragen gemaild worden naar icthelpdesk.oly@huygenscollege.nl. De mail wordt zo snel mogelijk beantwoord.
Alle opdrachten die de leerlingen moeten maken, worden in Teams geplaatst. Om de leerlingen te helpen met het plannen van hun schoolwerk, worden de inleverdata van de opdrachten ook in Magister vermeld.

Afspraken binnen school
Binnen de school gelden de hygiënerichtlijnen van het RIVM:
was je handen regelmatig;
nies of hoest in de binnenkant van je elleboog;
gebruik papieren zakdoekjes.

Daarnaast wordt het geven van handen of zoenen vermeden.

Schoolgebouw OlympiaChristiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven