Informatie (brieven)

Hier kunt u (actuele) brieven terugvinden die wij  hebben verzonden aan ouders/verzorgers in het kader van de opleiding van uw zoon en/of dochter. 

Schoolbreed: 

Klas 1:

Klas 2: 

Klas 3: 

Klas 4: 

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven