Magister

Informatie (brieven)


Hier kunt u (actuele) brieven terugvinden die wij  hebben verzonden aan ouders/verzorgers in het kader van de opleiding van uw zoon en/of dochter. 


Schoolbreed:

Groep 8:

Geen actuele brieven.
 
Klas 1:
Brief ouders donderdag 5 maart jongens zaal klas 1-2
Excursie Xanten
Brief Informatieavond klas 1
Uitnodiging ouders leerjaar 1


Klas 2
Brief ouders donderdag 5 maart jongens zaal klas 1-2.
Bezoek basisschool Trudo 2 maart
Bezoek basisschool Trudo 16 maart
Excursie Overloon  
Informatieavond leerjaar 2 profielkeuzenov2019
Informatieavond leerjaar 2 profielkeuze zw1
 Informatieavond klas 2 profielkeuze gt.
Informatieavond klas 2 profielkeuze basis kader.
Uitnodiging ouderavond klas 2 basis en kader.
Uitnodiging ouderavond klas g en t leerweg.

Klas 3:
Excursie Mode “Mugler”, Kunsthal Rotterdam
INSCHRIJFFORMULIER STEDENREIZEN 2020.
Voorlichtingsavond mbo 9 januari 2020
Brief excursie summa 3k2
Brief excursie summa 3k1.
Brief excursie summa 3b1
Brief Excursie van den Broek logistics.
Informatieavond leerjaar 3 brief ouders 2019.
Informatieavond leerjaar 3 brief instromers 't Antoon 2019
Brief introdcutiedagen EnO
Brief Onderwijsbeurs klas 3 en 4.Klas 4
Brief Herkansing lln. klas 4 woensdag 27 mei 2020.

Studiehouding bij het vak Wiskunde
Brief toets en tentamen Wiskunde basis
Brief tentamen Wiskunde kader
Sportorientatie leerjaar 4
Excursie Tweede Kamer
Brief Vonderhof (Groep 2)
Brief Vonderhof (Groep 1)
Excursie vanuit het beroepsgerichte keuzedeel
Examenperiode 2020
Brief Onderwijsbeurs klas 3 en 4.
Informatieavond leerjaar 4
Brief leenboeken bio 4GT2019
 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven