Aanmelden leerjaar 1

Voor ouders groep 8
Wij vinden het fijn om met zowel ouders als kinderen kennis te maken. Kom daarom samen om in te schrijven. Het is belangrijk dat u het blauwe aanmeldformulier van de basisschool meeneemt naar het aanmeldgesprek.

Ook in het schooljaar 2022-2023 is het mogelijk om via de basisschool digitaal aan te melden op onze school (voor een start in leerjaar 1 in augustus 2023).

Daarnaast is het ook mogelijk om ons te mailen voor het aanmelden van uw kind voor leerjaar 1 (brugklas). Wij nemen dan contact met u op en plannen een afspraak met u (digitaal of gewoon bij ons aan tafel met koffie of thee). U kunt hiervoor mailen naar loc.oly@huygenscollege.nl. We vinden het fijn wanneer u in de mail de naam van uw kind en het niveau waarvoor u wilt aanmelden vermeldt.
 
Bij de plaatsing van uw kind op onze school wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Het advies van de basisschool moet  passen binnen de op Olympia aangeboden niveaus. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij onze mogelijkheden, zullen wij in overleg gaan met andere scholen om uw kind daar geplaatst te krijgen.

Op Olympia zijn de volgende brugklassen:
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-theoretisch
 

Aanmelddagen en tijden leerlingen groep 8 (u kunt zonder afspraak binnenlopen)
Maandag 6 maart 2023 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Dinsdag 7 maart 2023 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Woensdag 8 maart 2023 16.00-17.00 uur
Donderdag 9 maart 2023 16.00-17.00 uur
Vrijdag 10 maart 2023 16.00-17.00 uur

Extra ondersteuningsbehoefte
Wanneer de basisschool heeft aangegeven dat uw kind op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft, dan zouden we het fijn vinden wanneer u in de periode van 1 november 2022 tot en met 17 februari 2023 een mail stuurt aan onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Van der Zanden (zdn@huygenscollege.nl).
 

Open dag

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven