Aanmelden leerjaar 1

Wil je je aanmelden op Olympia? Leuk! Hier vind je alle informatie over het aanmelden voor het schooljaar 2024-2025.

Brugklassen  
Olympia heeft de volgende brugklassen:
vmbo-basis (max. 40 plaatsen, advies basisschool: vmbo-basis)
vmbo-kader (max. 66 plaatsen, advies basisschool: vmbo-kader of vmbo-basis/kader)
vmbo-theoretisch (max 46 plaatsen, advies basisschool: vmbo-theoretisch of vmbo-kader/theoretisch)

Wanneer de extra ondersteuningsbehoefte niet aansluit bij onze mogelijkheden, zullen wij in overleg gaan met andere scholen (zorgplicht).

Aanmelddagen leerlingen groep 8
De aanmelddagen zijn van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2024
De aanmeldingen zijn digitaal, hiervoor ontvangen de ouders een inlogcode vanuit de basisschool. Ouders geven een school van voorkeur op, met een tweede en derde keuze. 

Loten en voorrangsregeling
Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan dat er beschikbare plaatsen zijn, wordt er (centraal) geloot. Olympia zal het maximale doen om te voorkomen dat leerlingen die graag naar Olympia willen komen, uitgeloot worden.

Olympia heeft een voorrangsregeling voor de volgende nieuwe leerlingen:
1. Je hebt een broer of zus op Olympia, het Frits Philips, of het Huygens Lyceum.
2. Je gaat van het Stedelijk college EOA of Global College naar de brugklas.

Wanneer je onder de voorrangsregeling valt, kun je een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Hiervoor mail je naar de coördinator van de aanmeldingen, mevrouw Van Hezik (aanmeldenopolympia@huygenscollege.nl). 
Deze afspraken worden gemaakt voor de periode van maandag 25 maart tot en met donderdag 28 maart 2024 (op maandag en dinsdag tussen 15.00 en 18.30 uur en op woensdag en donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur).

Folder aanmeldingen
Klik hier voor de folder over de aanmeldingen in de regio Eindhoven en De Kempen.

Geen inlogcode ontvangen?
Wanneer er geen inlogcode is vanuit de basisschool (bijvoorbeeld omdat de basisschool niet in onze regio staat, of wanneer het een school voor speciaal basisonderwijs is), of wanneer er een andere oorzaak is waarom het u niet lukt om aan te melden, dan kunt u een e-mail sturen naar de coördinator van de aanmeldingen, mevrouw Van Hezik (aanmeldenopolympia@huygenscollege.nl).

Extra ondersteuningsbehoefte
Wanneer de basisschool heeft aangegeven dat uw kind op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft, dan zouden we het fijn vinden wanneer u in de periode van 1 november 2023 tot en met 23 februari 2024 een mail stuurt aan onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Van der Zanden (zdn@huygenscollege.nl).

Vragen?
Stuur gerust een mail naar de coördinator van de aanmeldingen, mevrouw Van Hezik (aanmeldenopolympia@huygenscollege.nl).

Open dag

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven