Aanmelden

Voor ouders groep 8
Wij vinden het fijn om met zowel ouders als kinderen kennis te maken. Kom daarom samen om in te schrijven. Het is belangrijk dat u het blauwe aanmeldformulier van de basisschool meeneemt naar het aanmeldgesprek.

Ook in het schooljaar 2021-2022 is het mogelijk om via de basisschool digitaal aan te melden op onze school (voor een start in leerjaar 1 in augustus 2022).

Daarnaast is het ook mogelijk om ons te mailen voor het aanmelden van uw kind voor leerjaar 1 (brugklas). Wij nemen dan contact met u op en plannen een afspraak met u (digitaal of gewoon bij ons aan tafel met koffie of thee). U kunt hiervoor mailen naar loc.oly@huygenscollege.nl. We vinden het fijn wanneer u in de mail de naam van uw kind en het niveau waarvoor u wilt aanmelden vermeldt.
 
Bij de plaatsing van uw kind op onze school wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Het advies van de basisschool moet  passen binnen de op Olympia aangeboden niveaus. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij onze mogelijkheden, zullen wij in overleg gaan met andere scholen om uw kind daar geplaatst te krijgen.

Op Olympia zijn de volgende brugklassen:
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-theoretisch
 

Aanmelddagen en tijden leerlingen groep 8 (u kunt zonder afspraak binnenlopen)
Maandag 7 maart 2022 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Dinsdag 8 maart 2022 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Woensdag 9 maart 2022 16.00-17.00 uur
Donderdag 10 maart 2022 16.00-17.00 uur
Vrijdag 11 maart 2022 16.00-17.00 uur

Extra ondersteuningsbehoefte
Wanneer de basisschool heeft aangegeven dat uw kind op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft, dan zouden we het fijn vinden wanneer u in de periode van 1 november 2021 tot  en met 25 februari 2022 een mail stuurt aan onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Van der Zanden (zdn@huygenscollege.nl).
 

Aanmelddagen en tijden leerlingen van het Antoon Schellenscollege en de EOA
Donderdag 10 maart 2022 16.00-17.00 uur
Vrijdag 11 maart 2022 16.00-17.00 uur 

Aanmelding voor leerjaar 2, 3 en 4    
De aanmeldingen voor leerjaar 2, 3 en 4 zullen plaatsvinden op vrijdag 10 juni 2022 van 15.00-17.00 uur.  
Wij vragen u om vooraf via onderstaande mail te laten weten of u uw kind komt aanmelden op 10 juni. Vermeld hierbij de naam van uw kind, het gewenste leerjaar, leerweg en profiel. De plaatsen voor de aanmeldingen voor leerjaar 2, 3 en 4 lopen vrij snel vol. Wij houden hierbij de volgorde van de binnengekomen e-mails aan. 
 
Voor aanmeldingen voor leerjaar 2 kunt u een e-mail sturen naar aanmeldingob@huygenscollege.nl
Voor aanmeldingen voor leerjaar 3 en 4 kunt u een e-mail sturen naar aanmeldingbb@huygenscollege.nl


Het is mogelijk dat er binnen het door u gewenste leerjaar, niveau en eventueel profiel, geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en het aantal leerlingen in de klas, in combinatie met de verschillende ondersteuningsbehoeften van die leerlingen. Na 10 juni 2022 kunt u niet meer aanmelden. Wel kunt u contact opnemen en uw gegevens achterlaten (naam, telefoonnummer, gewenst leerjaar, leerweg en profiel). Indien er plaats is, zullen we vervolgens met u contact opnemen. 

Beschikbare plaatsen voor nieuwe leerlingen in leerjaar 2, 3 en 4
Op dit moment zijn er geen plaatsen beschikbaar voor schooljaar 2021-2022

Open dag

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven