Magister Instagram YouTube

PTA / leerplannen

Bekijk hieronder per vak de leerplannen | Leerjaar 1 

Bekijk hieronder per vak de leerplannen | Leerjaar 2  Leerjaar 3, cohort 2020-2022 | Download hier het Examenreglement PTA diploma stapelaars, cohort 2020-2021 Lockdown PTA
Als gevolg van de sluiting van de scholen in het schooljaar 2019-2020 konden een aantal onderdelen van het PTA  van de toenmalige derdejaars leerlingen niet getoetst worden. Deze onderdelen zijn doorgeschoven naar het schooljaar 2020-2021 en opgenomen in het Lockdown PTA. Leerjaar 4, cohort 2019-2021 | Download hier het Examenreglement
Regeling en formulier herkansing schoolexamen | Download hier het formulier van en de afspraken over het herkansen van schoolexamens in leerjaar 3 en 4

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven