Diploma

Aan het einde van het vierde jaar doe je examen om zo je diploma te kunnen halen. Op Olympia slagen veel leerlingen. Dat ligt aan de goede lessen, de fijne sfeer op school en de aandacht voor onze leerlingen. We gebruiken dan ook niet voor niets de slogan: Olympia dat zijn wij!

Wil jij na jouw vmbo-basisdiploma in één jaar tijd een vmbo-kaderdiploma halen? Het kan! Lees in de regelingdiplomastapelen hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt.

slagingspercentage 2022-2023
vmbo gemengde en theoretische leerweg: 92,3%
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: 93,8%
vmbo basisberoepsgerichte leerweg: 93,5%

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven