Magister

Diploma

Aan het einde van het vierde jaar doe je examen om zo je diploma te kunnen halen. Op Olympia slagen veel leerlingen. Het slagingspercentages op Olympia is hoog. Dat ligt aan de goede lessen, de fijne sfeer op school en de aandacht voor onze leerlingen. We gebruiken dan ook niet voor niets de slogan: Olympia dat zijn wij!

slagingspercentage 2018-2019
vmbo theoretische leerweg: 93,3%
vmbo gemengde leerweg: 100%
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: 90,3%
vmbo basisberoepsgerichte leerweg: 100%

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven