Magister

Studierichtingen

Invoering vernieuwde profielen vmbo
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 start onze school in het 3e leerjaar met een nieuwe opzet van de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw. De huidige drie afdelingen Handel & Administratie, Zorg & Welzijn en SDV worden vervangen door de volgende twee profielen:

Vast profieldeel
Leerlingen kunnen kiezen uit één van deze profielen en volgen binnen dit gekozen profiel in het 3e en 4e leerjaar vier vaste profieldelen.

Voor Economie & Ondernemen zijn dit de volgende delen:
- Secretarieel
- Commercieel
- Administratie
- Magazijn 

Voor Zorg & Welzijn zijn dit de volgende delen:
- Mens en Gezondheid
- Mens en Omgeving
- Mens en Activiteit
- Mens en Zorg
 
Keuze profieldeel
Naast de keuze voor een vast profieldeel kiezen de leerlingen ook een keuze profieldeel. Dit mag iets zijn wat past bij het gekozen profiel, maar dit mag ook een keuzedeel van een ander profiel zijn. Door leerlingen deze keuzevrijheid te geven kunnen zij een pakket samenstellen dat past bij hun eigen toekomstbeeld. De keuzes zijn terug te vinden in het programma.

Zorg & Welzijn
Binnen het profiel Zorg & Welzijn is het ook mogelijk om via de keuzedelen te kiezen voor een uitstroomrichting Sport & Bewegen of Dienstverlening & Veiligheid. Door voor deze leerlingen een 'sportsausje' of een 'dienstverleningssausje' over de profieldelen te gieten, ontstaat er een opleiding die vergelijkbaar is met de voormalige SDV-opleiding.

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven