Magister

Regelingen

Hier vind je onze leefregels en ons leerlingenstatuut. Het beschrijft de rechten en plichten van jou als leerling op het Olympia, de manier waarop we met elkaar omgaan en wat we doen als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Zo maken we er voor iedereen een prettige leeromgeving van.

Download onze Leefregels
Download ons Leerlingenstatuut 
 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven