Magister

Passend Onderwijs

Onze school biedt een aantal ondersteuningsvoorzieningen aan om leerlingen individueel of in groepsverband te begeleiden.
 
Al onze leerlingen volgen in leerjaar 1 een lesuur begrijpend lezen. Leerlingen die het nodig hebben kunnen ook in leerjaar 2, als extra lesuur bovenop hun rooster, een lesuur begrijpend lezen volgen. Leerlingen die vanaf de basisschool een grote achterstand hebben op het gebied van rekenen volgen in leerjaar 1 een extra lesuur rekenen, als het nodig is kan dit vervolgd in leerjaar 2.
 
Voor individuele ondersteuning bij specifieke vakken kan een leerling gebruik maken van Maatwerk. De Maatwerkcoördinator bekijkt de begeleidingsvraag en koppelt vervolgens de leerling aan een beschikbare docent voor één op één begeleiding.
  
Indien Maatwerk niet genoeg is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Maatwerkplus (de zogenaamde zware ondersteuning). De coördinatie hiervan is in handen van de orthopedagoog.
 
Voor leerlingen met dyslexie wordt door de dyslexiecoach, in overleg met de orthopedagoog, individueel bekeken aan welke ondersteuning behoefte is en welke middelen er moeten worden ingezet om de leerling te helpen.
 
Leerlingen met faalangst kunnen de door onze school aangeboden BOF-training (Bewust Omgaan met Faalangst) volgen.
 
Meer informatie over de wet Passend Onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen vindt u in ons zorgplan en op website van het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland.

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven