Magister

Ouders

Vanuit de waarden die voortkomen uit onze Christelijke traditie zoeken wij naar de verbinding tussen mensen en creëren wij een veilige leeromgeving binnen Olympia, waar iedereen zich gezien voelt en iedereen bereid is om iets voor de ander over te hebben.

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven