Magister

Olympia

Olympia is een school voor vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengd en vmbo-theoretisch. Op Olympia wordt op traditionele wijze, vanuit een duidelijk herkenbare structuur, les gegeven aan kleine klassen.

Op onze website staat veel informatie over onze school. Wilt u onze school bezoeken? Graag! Voor een afspraak kunt u bellen naar 040-2519652.

Slagingspercentages 2016-2017

Identiteit
Olympia is een Christelijke school voor voortgezet onderwijs. Dit betekent dat we onze inspiratie halen uit de Christelijke traditie en de bijbehorende waarden. In het identiteitsplan is beschreven hoe binnen Olympia inhoud wordt gegeven aan de eigen identiteit.

Schoolveiligheidsplan
De kerntaak van het Christiaan Huygens College als onderwijsinstelling in het Voortgezet Onderwijs is zorg te dragen voor goed en veilig onderwijs. U leest er alles over in het schoolveiligheidsplan

Zorgplan
Het doel van de integrale leerlingenzorg op Olympia is om leerlingen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus en gedragskenmerken zinvolle pedagogische en didactische begeleiding te geven. We hanteren binnen onze school hiervoor dit zorgplan.

Lestijden
De lestijden zijn terug te vinden in de schoolgids.

Lessentabel
In de lessentabel is per leerjaar, per niveau, het aantal lesuren voor ieder vak terug te vinden.

Gezonde schoolkantine
We vonden het belangrijk dat in onze schoolkantine gezonde producten worden verkocht. Lees meer over het gezonde aanbod.

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven